Virudhunagar 5days Data

0
Date24K 1Gm24K 8Gm24K 10Gm22K 1Gm22K 8Gm22K 10Gm
05/06/2023₹6,065₹48,520₹60,650₹5,608₹44,864₹56,080
04/06/2023₹6,075₹48,600₹60,750₹5,618₹44,944₹56,180
03/06/2023₹6,094₹48,752₹60,940₹5,618₹44,944₹56,180
02/06/2023₹6,137₹49,096₹61,370₹5,676₹45,408₹56,760
01/06/2023₹6,110₹48,880₹61,100₹5,658₹45,264₹56,580
Date24K 1Gm24K 8Gm24K 10Gm22K 1Gm22K 8Gm22K 10Gm